Radsted Præstegård
Radsted Præstegård

Stillingen som provst i Lolland Østre Provsti og sognepræst i Radsted-Tårs Pastorat er ledig til besættelse pr. 1. marts 2018. Stillingen er en tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 36 i henhold til lov om tjenestemandslønninger m.v. Til stillingen ydes provstetillæg på 32.200 kr. årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012). Den administrative/ledelsesmæssige del af stillingen udgør 50%.

Provstikontoret er placeret i ny istandsatte lokaler i Sakskøbing i en ejendom som deles sammen med medarbejdere fra Sakskøbing pastorat. Du vil som 50% sognepræst indgå i et teamsamarbejde sammen med de 2 sognepræster fra Sakskøbing og pastoratets anden sognepræst.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligen er smukt beliggende i Radsted ca. 3 km fra provstikontoret. Boligen forventes indflytningsklar til ansættelsestidspunktet. Boligbidraget vil blive fastsat ved nyvurdering.

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 2015 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder i staten, folkeskolen og folkekirken.

Eksamenspapirer bedes vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Biskop Marianne Gaarden tlf. 29 10 01 19
  • Formand for Provstiudvalget Knud Erik Rasmussen tlf. 40 50 50 25
  • Formand for Radsted-Tårs menighedsråd Sidsel Jønck tlf. 51 76 40 69

Ansøgninger stiles til H.M. Dronningen men sendes til Biskoppen over Lolland-Falsters Stift, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F., e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Ansættelsesproceduren foregår efter reglerne i Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i Folkekirken m.v. § 14.

Stillingsbeskrivelse vedrørende provste- og sognepræstestillingen

I en tid, hvor forandringens vinde blæser, også over folkekirken, efterspørger provstiudvalget solide lederegenskaber: Provsten være en effektiv beslutningstager og en skarp og smidig forhandler, samt have eller kunne erhverve sig økonomisk overblik til støtte for oparbejdelsen af
en sund økonomi. Administrative erfaringer vil være en fordel. Provsten skal desuden kunne inspirere provstiets præster og menighedsråd til at se provstiet som et
fællesskab med solidaritet og samarbejde som nøgleord.

Radsted Kirke

 Radsted Kirke

Lolland Østre Provsti er belastningsmæssigt et af landets mindste provstier. Provstiudvalget tilbyder en sund blanding af erfarne og nye medlemmer, som gerne støtter op om provsten og en god samarbejdsånd, der også rækker til samarbejdet med de øvrige provstier i stiftet. I provstiet er der etableret samarbejder omkring friluftsgudstjeneste, babysalmesang, kurser for bl.a. regnskabsførere (sammen med Falster).

Menighedsrådet søger en favnende og imødekommende præst, gerne med humoristisk sans og mod på nye tiltag, selvfølgelig i respekt for traditioner og i tæt dialog med personale og menighedsråd. Da præsten indgår i et arbejdsteam sammen med den anden præst i pastoratet og to præster i Sakskøbing pastorat, er en engageret, åben og positiv attitude til samarbejde en nødvendighed.

  • Lolland Østre Provsti er beliggende på Lolland og hører til Guldborgsund kommune med et befolkningstal på 18514, hvor af 15608 er medlemmer af folkekirken.
  • Medlemsprocenten er 84.
  • Kirkeskatteprocenten er 1,16
  • Der er 21 kirker i provstiets 20 sogne
  • 8 pastorater med 10 menighedsråd.
  • Der er 12 sognepræster
  • Der er 3 folkeskoler i provstiet, 2 i Sakskøbing og 1 i Nysted

For yderligere oplysninger henvises til https://provsti.dk/lollandoestre/

Fremtidige pastoratomlægninger kan komme på tale.

Naboprovst for Falster Provsti, Michael Fagerlund, har varetaget embedet under vakancen, han vil sammen med de øvrige provster i stiftet være til rådighed for kollegial sparring.

Opslået: 28. november 2017

Udløber: 18. december 2017

   

Det sker  

   
© Lolland-Falsters Stift