Uncategorised

Erik Grip

Torsdag 5.oktober 2017 har Majbølle-Vigsnæs MR inviteret Erik Grip til Majbølle Kirke, hvor han vil give sit bud på tilværelsens store spørgsmål under titlen: Tradition og nærvær. Erik Grip giver en koncert med de stærkeste navne i dansk litteratur: Grundtvig, Kingo og Frank Jæger, og hans meget kendte sange er indflettet i programmet.

Koncerten er gratis, og der er adgang for alle. Dørene åbnes kl. 18.30 - koncerten begynder kl. 19.

 

LOL Teologihøjskole

Foreningens formål er gennem offentlig og bredt anlagt kursus- og foredragsvirksomhed samt debatskabende folkeoplysende arrangementer, at belyse forhold om kristendommens historiske og aktuelle vekselvirkning med kultur og samfund.

Emnerne spænder vidt lige fra en gennemgang af de fem trosbekendelser til Thyra Jensen, som var præstekone i Vigsnæs og Søllested. Undervisningen er på onsdage fra kl. 19 - 22. Pris pr. gang er 75,- kr., og alle er velkomne. Find de spændende emner og læs mere om tilmelding og sted på Teologihøjskolen Lollands hjemmeside.

 

 

Gravpynt

Radsted og Tårs sogne inviterer stiftets gravere og medhjælpere til inspirationsdag den 19. oktober 2017 kl. 9 - 14. Kom og vær med til graninspirationsdag så vi kan lære af hinanden. Vi kan være behjælpelige med hjerter, stjerner og klokker. Har du erfaring med med pyntning på elektrikerrør eller hønsenet er vi meget interesserede i at lære.
VI glæder os til at se jer.

Inspirationsdagen afholdes på Tårs Kirkegård, Tårsvej 16, 4990 Sakskøbing.Tag madpakken med - så giver vi kaffe og kage.

Tilmelding senest d.16/10 til
Lone: 2286 2811
Kaj: 6138 1974

Billede 10 09 2017 14.18.18 480x640
Biskop Marianne Gaardens første prædiken som biskop i Maribo Domkirke.
Foto: Kurt Malini Jensen

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene: »Salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer: Mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre.« Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: »Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?« Han sagde til ham: »Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?« Manden svarede: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.«

Samvirkende

Samvirkende menighedsplejer inviterer til temakursus torsdag den 28. september 2017 i Sognets Hus, Kirkestræde 6, 4930 Maribo.

Biskop ProcessionMarianne Gaarden er nu indviet som biskop over Lolland-Falsters Stift ved en meget smuk og bispevielsen med deltagelse biskopper fra nær og fjern.

Kursister arbejder med binderi 2 640x427


Stor blomsterbindingsworkshop, et stærkt fagligt program på to scener og ”pakketure” er blandt tilbuddene på fagmessen for kirken i Fredericia den 29. - 30. september.

Sognekort til stiftsbogen
A= Lolland Vestre Provsti, B= Maribo Domprovsti, C= Lolland Østre Provsti, D= Falster Provsti

​Inden udgangen af oktober skal der vælges medlemmer til nye provstiudvalg og stiftsråd, og valgene begynder på orienterings- og opstillingsmøder. (Se nedenfor hvornår, der afholdes møde i hver af stiftets fire provstier).

Fyld DK kirker

 

I år fejres 500-året for reformationen i mange lande, også i Danmark. For 500 år siden slog Martin Luther sine 95 teser op på slotskirkens dør i den tyske by Wittenberg, og det blev kimen også til den danske Folkekirke.

Efter Reformationen fik det talte ord hovedrollen i Den danske Folkekirke, så vi i dag finder det helt naturligt at mødes i kirken under præstens ledelse for at høre Guds ord.

1Maribo Domkirke 

Du kan hente programmet her.

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen, vier den nyvalgte biskop Marianne Gaarden i en festgudstjeneste overværet af både H.M. Dronningen, kirkeminister Mette Bock og repræsentanter fra øvrigheden. 

Gudstjenesten begynder med et introitus, skrevet til lejligheden af Merete Kuhlmann og opført af et kor sammensat af flere af områdets kirkekor, dirigeret af Jan Ole Vanggaard. På orgel domorganist Vibeke Vanggaard. Gudstjenestens motet er skrevet af organist Flemming Christian Hansen, Sakskøbing Kirke. 

DR K sender direkte fra domkirken kl. 13.45, og interesserede kan hente programmet fra stiftets hjemmeside www.lfstift.dk fra kl. 13.30. 

Underkategorier

 

Der er en fejl i klokkeslettet til arrangement til foredraget om Luther -. ven eller fjende.

Det rigtige klokkeslet er kl. 17.00. vi undskylder fejlen.

   

Det sker  

   
© Lolland-Falsters Stift