Ingen skal dø alene

Fokusområder 2014 og visioner for 2015

Af sognepræst Lisbeth Lumby, formand for Diakoniudvalget

Udvalget har holdt 4 møder i løbet af året og drøftet mange emner, blandt andet kirkens rolle og forhold til ubemidledes begravelse, ensomhed og besøgsvenners status i forhold til offenligt myndigheder.

Projekt Lolland Kommune

En stor del af energien og kræfterne er i 2014 blevet brugt på at få etableret et samarbejde med Lolland kommune vedrørende primært de ældre borgere. Under overskriften ”ingen skal dø alene” har vi forsøgt at samtale med kommunen for at kortlægge, hvor vi som diakoniudvalg måske kunne byde ind med assistance. Lolland kommune har været åbne over for vore idéer,  men har også været travlt optaget af andre gøremål, hvilket har forhalet processen en smule. Som udvalg har vi valgt at fokusere på 2 områder; 1) at gøre adgangen for besøgsvenner lettere og 2) at sørge for at de ældre borgere ikke reduceres til et nummer, men stadig er mennesker med en historie.

Ad 1) Mange besøgsvenner har desværre oplevet det kedelige at blive nægtet adgang til et hjem i tilfælde af kritisk sygdom eller død. Da besøgsvennen ikke er familie, har de ikke nogen hjemmel til at komme ind, selvom det måske er et stort ønske hos den pågældende syge/døende. Andre har oplevet at de kommer til en lukket dør, og af naboer eller lignende får man at vide, at personen er død eller indlagt på sygehus. Som udvalg vil vi gerne gøre kommunikationen mellem de offentlige myndigheder(det sundhedsfaglige personale) og besøgsvenner bedre. Det har vi forsøgt at gøre ved at lave et informationsmateriale, som både kan være til gavn for borgerne, men sandelig også være med til at afmystificere, hvad en besøgsven egentlig er. Derudover vil vi arbejde på at få lavet en form for ID skilt, som er kommunen bekendt. På den måde vil besøgsvenner kunne identificere sig over for det sundhedsfaglige personale, som vil kunne konkludere, at det er en valid person med hjemmel, de står over for.

Ad 2) Som hjælp for det sundhedsfaglige personale har vi også udarbejdet et lille hæfte, som vi har valgt at kalde ”min sidste tid”. Det er ment som en lille bog, som den enkelte borger kan skrive i, og den rummer både helt praktiske ønsker, som fx at man gerne vil have sin besøgsven til at komme, også når man ikke selv længere kan give udtryk for det. Det kan også være, man gerne vil have besøg af en præst. Derudover er der plads til at skrive lidt om livshistorien, hvor man kommer fra og hvem der er familie. Vi tror, det kan være en rigtig god hjælp i det sundhedsfaglige personales arbejde, og vi tror også, at det kan være en god hjælp til de pårørende, hvis de skulle komme i den situation, at personen ikke længere selv kan kommunikere direkte.

Det lykkedes os at få trykt alle disse foldere og hæfter i slutningen af året, og alt, der mangler, er at få dem distribueret. Dette vil ske i begyndelsen af 2015.

Temadag

I september afholdt diakoniudvalget den årlige temadag i Sognets Hus i Maribo. Det er blevet et sandt tilløbsstykke, og det er vi rigtig glade for. Temaet i år var ”I den gode sags tjeneste” og rettede sig mod de frivillige besøgsvenner og andre, der arbejder i den gode sags tjeneste på frivillig basis.

Helle Christiansen, Korshærsleder, var dagens taler og holdt et godt og solidt foredrag om netop det med at arbejde for den gode sag.

Vi havde også fået troubaduren Peter Aaen til at komme og underholde, og det gjorde han rigtig fint med et godt øje til dagens tema, således at der mellem hans sange kom små anekdoter om at være i den gode sags tjeneste.

Der deltog ca. 50 mennesker og alle var meget glade og tilfredse.

Udvalgets sammensætning

I begyndelsen af året fik udvalget et nyt medlem udpeget af Stiftsrådet, Mette Tangaa. Det har været til stor glæde og gavn for udvalget. I slutningen af året fik vi også langt om længe udpeget en ny repræsentant for Falster Provsti, Eva Heyn, og det glæder udvalget sig over. 

Visioner for 2015

I det nye år vil vi som udvalg påbegynde et samarbejde med Guldborgssund Kommune i lighed med det, vi har lavet med Lolland kommune.

Vi vil også sætte fokus på hjemmesiden og få lavet et godt værktøj for dem, der har brug det.

Vi vil arrangere en ny temadag men måske under nogle andre praktiske former.

 

   

Det sker  

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
© Lolland-Falsters Stift